Bonitácia psov a súk bude pri klubovej výstave 21. augusta 2020 Poplatok: 20 € Podmienky, ktoré musí pes/suka splniť, aby mohol byť bonitovaný: Pes/suka musí byť zapísaný do Plemennej knihy SPZ. Minimálny vek pre bonitáciu je 12 mesiacov a potvrdenie
Prezídium SKJ schválilo nasledovné výnimky z udeľovania šampionátov krásy SKJ pri získavaní čakateľstiev a potvrdzovaní šampionátov do 31.12.2020 : akceptovanie aj hodnotenia VN1 pre priznanie titulu Slovenský šampión šteniat z Oblastných výstav organizovaných na Slovensku pod záštitou SKJ do 31.12.2020
21. august 2020 Bratislava Závodisko, 13:00 – 17:00 hod. Výstava bude – rezervujte si termín! ČAKÁME NA VYJADRENIE Z ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA. The show will take place. Save the date.   WE ARE WAITING FOR A STATEMENT OF THE OFFICE OF
Vážení chovatelia! Náš život sa v ostatných týždňoch neočakávane zmenil a stretávame sa s problémom, s ktorým sa ani najstarší naši obyvatelia ešte nestretli.  Vláda prijíma každý deň opatrenia, ktoré menia náš zabehnutý rytmus života. Mimoriadne opatrenia výrazne obmedzujú naše cestovanie, pohyb, styk s ostatnými
Odchované vrhy Calltess Vavrová Zdenka              Otec:  MURPHY´S LAW of Wolfcubs/ČLP 6910  Matka: PHOENIXS BLACK PEARL Royal Hermelin/SPKP 1457  1459   S BLACK PANTHERA 1460   S BOA HERMENLIN 1461   S BERETTA CHEETAH Spotty memories Pódaová Alexandra           08.04.2019 Otec: URIAH HEEP of Ágómenti/SPKP
Klubová výstava sa uskutoční 21. augusta pred medzinárodnými výstavami v Bratislave – DUODANUBE 22. a 23. augusta 2020                                       Rozhodca: Irina Petraková
Dobrý deň, dovoľujeme si pozvať vedenie Vášho klubu ako aj členov Vášho klubu na zaujímavú prednášku zameranú k téme DNA profilu u psov, overovanie paternity, maternity a pod. Po prednáške bude možné klásť prednášajúcemu otázky. Prednášať bude odborník z diagnostického
Výsledky Slovakia Dog Cup 2018   JCH H, SK – MERCEDES Straciatella (JCH. Flight in Time Duklins Donut x CH. Lucrezia Straciatella) – 2. miesto v FCI 6. C.I.B. LANCIA S. Straciatella (JCH. Fulfilled Promise of Naire x C.I.B. Kahira