Klubová výstava 2020 – Clubshow 2020

21. august 2020 Bratislava Závodisko, 13:00 – 17:00 hod.

Výstava bude – rezervujte si termín!

ČAKÁME NA VYJADRENIE Z ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA.


The show will take place. Save the date.

 

WE ARE WAITING FOR A STATEMENT OF THE OFFICE OF PUBLIC HEALTH.


Rozhodca/Judge: Oleg Fintora, SK (Plumpudding)

(Vzhľadom na situáciu COVID_19 v Rusku, pani Petrakova nemôže prísť)

 

sledujte/follow: www.duodanube.sk