Výnimky z udeľovania šampionátov krásy SKJ

  • Prezídium SKJ schválilo nasledovné výnimky z udeľovania šampionátov krásy SKJ pri získavaní čakateľstiev a potvrdzovaní šampionátov do 31.12.2020 :
  • akceptovanie aj hodnotenia VN1 pre priznanie titulu Slovenský šampión šteniat z Oblastných výstav organizovaných na Slovensku pod záštitou SKJ do 31.12.2020 a len z roku 2020
  • predĺženie vekovej hranice z 12 na 18 mesiacov pre udelený CAJC, ktorý bude využitý ako náhrada jedného ocenenia VN1 do 31.12.2020 a len z roku 2020
  • akceptovanie hodnotenia V1 pre priznanie titulu Slovenský veterán šampión aj z Oblastných výstav organizovaných na Slovensku pod záštitou SKJ do 31.12.2020 a len z roku 2020
  • do 31.12.2020 akceptovanie nesplnenia podmienky jedného hodnotenia z MV na priznanie Slovenského šampióna šteniat a Slovenského veterán šampióna do 31.12.2020 a len z roku 2020
  • predĺženie vekovej hranice z 24 na 30 mesiacov pre udelený CAC, ktorý bude využitý ako náhrada jedného ocenenia CAJC pre priznanie titulu Slovenský šampión krásy mladých do 31.12.2020 a len z roku 2020
  • zmenu podmienok do 31.12.2020 priznaný titul Slovenský šampión krásy mladých pri splnení podmienok: 1xCAJC a 2xCAC (z toho 1 hodnotenie z MV) do 31.12.2020 a len z roku 2020
  • Diplomy pre šampionáty uplatňujúce výnimky poskytnuté Prezídiom SKJ musia byť vystavené do 31.12.2020.
  • organizovanie súťaží Junior handlingu popri oblastných výstavách a ako samostatné podujatia pod patronátom klubu „Junior Handling klub Slovensko“
  • zaslanie pohárov za umiestnenia v súťaži Slovakia Dog Cup 2019 majiteľom víťazných psov poštou.

Zmena stránkových dní na SKJ :

Úradné hodiny:

Pondelok 8.00 – 15.00 hod.

Utorok  8.00 – 15.00 hod.

Streda  NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Štvrtok  8.00 – 15.00 hod.

Piatok  NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Podrobnejšie informácie sú zverejnené na stránke Slovenskej kynologickej jednoty http://skj.sk/