Bonitácia 21. augusta 2020

Bonitácia psov a súk bude pri klubovej výstave 21. augusta 2020

Poplatok: 20 €

Podmienky, ktoré musí pes/suka splniť, aby mohol byť bonitovaný:

Pes/suka musí byť zapísaný do Plemennej knihy SPZ.

Minimálny vek pre bonitáciu je 12 mesiacov a potvrdenie o vyšetrení sluchu.

Pes/suka musí mať aspoň jedno ocenenie výborný alebo veľmi dobrý z klubovej výstavy.

Bonituje: delegovaný rozhodca a poradca chovu.

O bonitácii sa vedie záznam, v ktorom sa uvedie – chovný/nechovný alebo podmienečne chovný s povolením jedného pripustenia.

Prihláška na bonitáciu online

http://www.dalmatian.sk/?page_id=442