Výročná členská schôdza

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA

KLUBU CHOVATEĽOV DALMATÍNSKYCH PSOV (SPZ – SKJ – FCI)

Hlasovanie pre pandémiu sa uskutoční per rollam.

Hlasovanie per rollam odsúhlasilo 18 členov (overil: Ing. M. Konečný, vedúci kynológie SPZ)

Možnosť hlasovať bola do 11. apríla 2021.

Pri všetkých bodoch stačila nadpolovičná väčšina odovzdaných platných hlasov.

Každý člen klubu mal jeden hlas mohol hlasovať len raz.

Hlasovania sa zúčastnili 16 členovia. Traja členovia hlasovali dvakrát, druhé hlasovanie sa nebralo do úvahy.

Platných hlasov 16, tri duplicitné hlasy neplatné

Hlasovanie overil Ing. M. Konečný, vedúci kynológie SPZ.

Odstupujúci výbor klubu:

Oleg Fintora – Predseda klubu

Ľudmila Fintorová – Poradkyňa chovu

Igor Strečko – Tajomník

Vojtech Tóth – Revízor

Žiaden člen výboru sa neuchádza o znovuzvolenie

  1. Správa o činnosti a hospodárení za rok 2018–2020
Som za Som proti Zdržal som sa
11 3 2 schválené

 

  1. Správa o chove v rokoch 2018–2020
Som za Som proti Zdržal som sa
16 schválené

 

  1. Výročná členská schôdza udeľuje absolutórium odstupujúcemu výbor klubu
Som za Som proti Zdržal som sa
9 6 1 schválené

 

  1. Plán práce na rok 2021/22
Som za Som proti Zdržal som sa
15 1 schválené

 

  1. Rozpočet pre rok 2021
Som za Som proti Zdržal som sa
10 6 schválené

 

  1. Návrh na zvýšenie poplatkov
Som za Som proti Zdržal som sa
10 4 2 schválené

 

  1. Návrh nového výboru

Ing. Marie Hamadová – predseda klubu

Ing. Michaela Chrenová – podpredseda klubu

Mgr. Linda Fintorova – tajomník

Jana Ptáčková – pokladník

Alexandra Podaová – poradkyňa chovu

 

Som za Som proti Zdržal som sa
16 0 0 schválené

 

  1. Návrh na nového revízora

Mgr. Soňa Dávideková, PhD. – revízor

 

Som za Som proti Zdržal som sa
15 1 0 schválené

 

  1. Výročná členská schôdza udeľuje čestné členstvo klubu

akad. soch. Ľudmile Fintorovej (PLUM PUDDING),

MVDr. Michaele Pavláskovej (PLUM BRANDY),

Dr. Jane Gürtlerovej (STRACIATELLA)

za ich prínos k slovenskému chovu dalmatíncov.

 

Som za Som proti Zdržal som sa
10 4 2 schválené

 

Výročná členská schôdza schválila všetky body programu. Nový výbor je oprávnený zvolať svoju prvú schôdzu.

 Oleg Fintora

Vyhotovil zápis

 

Hlasovanie overil

Ing. M. Konečný

vedúci kynológie SPZ.