História chovu na Slovensku

Na Slovensko doviezol prvú sučku Dalmatínca pán D. Barlík. Bola to sučka Lina z Juhoslávie nar. 1969 prvý vrh mala v roku 1972 v chovateľskej stanici Mustang.

Dalmatínce boli v tom čase zaradené do klubu málopočetných plemien psov. V roku 1977 usporiadal klub prvú propagačnú výstavu Dalmatíncov na ktorej posudzovala pani L. de Rider z Belgicka. Prihlásených bolo neuveritelných 56 dalmatíncov. Víťazom bol do Maďarska dovezený anglický pes Mr. Golliwog of Holmburyhill.

V roku 1980 bol založený Klub chovateľov chrtov a dalmatíncov. V tomto roku máme 35 výročie. Po takmer desaťročnej spolupráci sa klub rozdelil a roku 1989 bol založený Klub chovateľov dalmatínskych psov. V tom čase boli dalmatínce na Slovensku populárne, výstavy boli početne obsadzované a bol aj veľký záujem o chov, klub mal okolo 150 členov a okolo 40 žiadostí o párenie za rok. Postupne záujem upadol a Dalmatínec je dnes na Slovensku zvláštnosťou. Máme iba niekoľko chovateľov, a obyčajne iba jeden vrh za rok. Klub organizuje jednu klubovú výstavu a jednu bonitáciu za rok.

Pre zaradenie do chovu musí pes prejsť bonitáciou, absolvovať výstavu v triede otvorenej so známkou minimálne VD a musí mať kontrolu sluchu.

Pripúšťacie povolenie vystavuje poradca chovu a vrh musí skontrolovať poradca chovu alebo veterinár.

Klub je členom SKJ, ktorá je členom FCI a od mája 2015 WAFDAL – World Association For Dalmatians.