Bonitácia 21. 8. 2015

Bonitácia bude po klubovej výstave, prihlásiť sa treba vopred do uzávierky výstavy 7. 8.

Prihláška na bonitáciu

MAILOVÁ ADRESA / MAIL ADDRESS *

MENO *

ADRESA

ULICA

PSČ

MESTO

MENO PSA

Pl. kniha

Číslo

POHLAVIE

FARBA

NARODENÝ

OTEC PSA

MATKA PSA

CHOVATEĽ

VÝSTAVY A OCENENIA

Scann preukazu o pôvode

Poplatok: 20 €

Podmienky, ktoré musí pes/suka splniť, aby mohol byť bonitovaný:

Pes/suka musí byť zapísaný do Plemennej knihy SPZ.

Minimálny vek pre bonitáciu je 12 mesiacov a potvrdenie o vyšetrení sluchu.

Pes/suka musí mať aspoň jedno ocenenie výborný alebo veľmi dobrý z klubovej výstavy.

Bonituje: delegovaný rozhodca a poradca chovu.

O bonitácii sa vedie záznam, v ktorom sa uvedie – chovný/nechovný alebo podmienečne chovný s povolením jedného pripustenia.