Klubová výstava sa blíži/The Clubshow is in 40days

Zatiaľ máme 7 prihlášok a veľa prísľubov. Neváhajte a a prihláste sa –

nezabudnite, že v sobotu a nedeľu je MVP Duodanube