Duodanube 22/23. august 2015

Rozhodcovia:

sobota: Vlastislav Vojtek

nedeľa: Iveta Vojteková