Klubová výstava – rozdelenie tried

pes/dog trieda/class suky/bitch
  mladých/youth 2
1 stredná/inter. 4
1 otvorená/open 5
4 šampiónov/champ 3
1 veteránov/vet. 1
  čestná/honour 2