40. klubová výstava/40th Club Show 2017

Pozývame Vás na výročnú klubovú výstavu 18. augusta 2017

We invite you to our 40th Club Show on august 18, 2017

Rozhodca/Judge: Mrs Brenda Rance (Olbero UK)

prihlasovať sa bude dať od 25. mája 2017

we will open the entry site on may 25th, 2017