Klubová výstava/Club Show – Prihlásení/Entries:

Prihlásení/Entries:

pes/male 4 mladých/junior
4 otvorená/open
2 šampiónov/champion
1 veteránov/veteran
 suka/female 5 mladší dorast/minor puppy
1 dorast/puppy
4 mladých/junior
1 stredná/intermediate
2 otvorená/open
4 šampiónov/champion
1 čestná/honour
2 veteránov/veteran