Výročná členská schôdza

Výročná členská schôdza

Klubu chovateľov dalmatínskych psov (SPZ – SKJ – FCI)

Hlasovanie pre pandémiu sa uskutoční per rollam.


Hlasovanie per rollam odsúhlasilo  18 členov (overil: Ing. M. Konečný, vedúci kynológie SPZ)


Možnosť hlasovať do 11. apríla 2021.

Pri všetkých bodoch stačí nadpolovičná väčšina platných hlasov.

Hlasovanie overí Ing. M. Konečný, vedúci kynológie SPZ.


Výbor klubu

Oleg Fintora – Predseda klubu

Ľudmila Fintorová – Poradkyňa chovu

Igor Strečko – Tajomník

Vojtech Tóth – Revízor

Žiaden člen výboru sa neuchádza o znovuzvolenie


1. Správa o činnosti a hospodárení za rok 2018–2020

Klubová výstava 2018

Klubová výstava 2019  WAFDAL

Klubová výstava 2020

V tejto zvláštnej dobe sme sa rozhodli zvolať výročnú člensku schôdzu online a hlasovať per rollam, aby sa ešte pred sezónou výbor obnovil. Je to také krajné a nie celkom ideálne riešenie – odpadá priamy kontakt a diskúsia k jednotlivým bodom.

Na základnú otázku: súhlasíte s usporiadaním výročnej členskej schôdze s hlasovaním „per rollam“, všetci členovia/členky odpovedali kladne.

Klub si po celé roky existencie, plnil svoju základnú úlohu, staral sa o chov a usporiadal každoročne klubovú výstavu. Pri klubových výstavách sa uskutočnili aj bonitácie.

V roku 2018 bolo 31, v roku 2019 63 a minulý rok 26 prihlásených. Absolútny rekord sme dosiahli v roku 1996, keď bolo prihlásených viac ako 100 dalmatíncov. To bol ale rok svetovej výstavy Budapešť – Viedeň, a veľa vystavovateľov sa vďaka výhodnému termínu zastavilo na ceste domov v Bratislave. Bola to aj doba po uvedení filmu 101 dalmatíncov, a chov prežíval obrovský boom. Potom prišlo vytriezvenie a niektoré roky neboli zápisy žiadne a na klubovej výstave, na ktorej posudzoval Frank Kane z Veľkej Británie sme mali prihlásených 7 dalmatíncov. (Je opäť pozvaný a prisľúbil, že príde posudzovať do Mojmíroviec v septembri. Dávam túto výstavu do pozornosti všetkým vystavovateľom a aj chovateľom.)

Minulý rok bol už poznačený obmedzeniami v cestovaní a aj neistotou, či výstava vôbec bude. Museli sme zrušiť pozvanie pre pani Petrakovú. (Dúfam, že sa jej podarí prísť tento rok a pritiahne veľa vystavovateľov – ona je jedna z najlepších súčasných chovateľov a rozhodcov.)

V roku 2019 bola naša klubová výstava zároveň výstavou WAFDAL (www.wafdal.org). Deň pred ňou sme úspešne zorganizovali zasadnutie WAFDAL. Vo výbore nás zastupuje v pozícii PR Mgr. Linda Fintorová.

Výbor, ktorý pracoval posledné roky bol veľmi zredukovaný odchodom tajomníka a revízora. Preto sme s radosťou privítali iniciatívu členov a ich ochotu sa zapojiť do klubovej práce. Myslím, že jednou zo zásadných úloh bude zväčšiť členskú základňu (teraz 18 členov), ktorá je na počet zapísaných vrhov/šteniat veľmi nízka. Myslím, že je to aj vina chovateľov, že nových majiteľov neinformujú a nemotivujú, aby do klubu vstúpili.

Na tomto mieste by som rád spomenul prvých chovateľov: Dušana Barlíka (MUSTANG), Ľudmilu Fintorovú (PLUM PUDDING), MVDr. Michaelu Pavláskovú (PLUM BRANDY), MVDr. Jána Kostru (ORNAMO) a Dr. Janu Gürtlerovú (STRIACCATELLA).

Finančná situácia

V roku 2018 sme začínali na konte s 3335 Eur a na konci roka 2020 sme mali 5600. Napriek tomu odporúčame zvýšiť zápisný a členský poplatok a zaviesť úhradu za vystavenie pripúšťacieho povolenia a kontroly vrhu. Výška nových poplatkov je uvedená nižšie.


2. Správa o chove v rokoch 2018–2020

Plemenná kniha 2019

Plemenná kniha 2020

Stručné zhrnutie chovu Dalmatíncov na Slovensku

Prvý vrh dalmatíncov sa na Slovensku narodil začiatkom roku 1972 v chovnej stanici Mustang Dušana Barlika. (Plemenná kniha ČsHPK/S 1971–1987) Chov zastrešoval Klub chovateľov málopočetných psov pri Slovenskom zväze drobnochovateľov. Keď pribudlo zopár dalmatíncov z českého chovu, spolu z niekoľkými chovateľmi chrtov sme založili asi jediný Klub chovateľov chrtov a dalmatíncov na svete. Výhodou spolunažívania s chovateľmi chrtov boli spoločné tréningy na dostihovej dráhe a coursingy.

Prvá väčšia akcia klubu bola špeciálna výstava dalmatíncov v r. 1977, na ktorej bolo vystavených cez 40 jedincov z 5 krajín. Posudzovala pani Lilianne de Rider z Belgicka.

Postupne sa budovala chovateľská základňa hlavne s pomocou dovozov z Česka, Maďarska a Poľska, tamojší chovatelia doviezli kvalitné jedince z Británie, tá bola v tom čase genetickou základňou pre chovateľov dalmatíncov na celom svete.  My sme doviezli z Holandska resp. Luxemburgska Ch. Arnoudta van Huis Dalmatho  a Y‘Cream Cake dell Amena Contrada, ktorí tiež niesli čisto anglickú krv. Spojenie týchto línií bolo mimoriadne úspešné a CAN CAN, CAKEWALK, COCO CHANEL a FAN FAN Plum Puding sa stali multi šampiónmi a zvíťazili na špeciálkach v Holandsku Belgicku a Nemecku, stali sa aj Winner Amsterdam čo bola v tej dobe asi najvýznamnejšia a najviac obsadená výstava v Európe na úrovni dnešnej Európskej výstavy. Ich potomkov dodnes nájdeme v rodokmeňoch po celej Európe.

Chov dalmatíncov sa rozvíjal aj v okolitých krajinách a prebiehala veľmi priateľská spolupráca aj s Maďarskom, Poľskom a Rakúskom. Výsledkom tejto spolupráce bol pokus o založenie Európskej únie Dalmatíncov. I keď sa to nepodarilo, bol to začiatok snáh, ktoré úspešne ukončilo založenie WAFDALu.

V sedemdesiatych rokoch ešte podľa chovateľského poriadku nebolo vo vrhu možné ponechať viac ako 6 šteniat a nadbytočné sa museli uspať. Niekedy to naozaj bolo veľmi ťažké, dalmatínce mávajú veľké vrhy. Britský dalmatínsky klub prísne strážil pravidlo, že jeho členovia nesmú ponechať platňové šteňatá. Toto pravidlo sa uplatňovalo aj na Slovensku. V tom čase sa začali vo veľkom testovať kĺby u ovčiarskych psov. Klub chovateľov čuvačov sa pokúsil radikálne vyradiť všetky pozitívne testované psy, ale výsledok nebol tak dobrý ako sa predpokladalo. Dysplazia sa výrazne neznížila ale ohrozila sa genetická šírka plemena. Podľa vtedajších štúdií sa dysplazia bedrových kĺbov vyskytovala iba u 5 % testovaných dalmatíncov. Rozhodli sme sa preto nepožadovať röntgenové vyšetrenie bedier. V čase najväčšieho rozmachu bolo za rok podaných asi 40 žiadostí o párenie a asi polovica sa aj uskutočnila. Pri bonitáciách sme ale striktne dbali na dobrú povahu a samozrejme sme z chovu vylučovali modrooké šteňatá a šteňatá s platňou.  Neexistovali ešte žiadne testy a  hluchotu sme testovali pri kontrole vrhu pomocou pokrievok u 4 týždňových šteniat a chovateľovi bolo odporučené hluché šteňatá dať uspať.

Dalmatínce sa predávali lacno a pre množiteľov neboli zaujímavé, až kým sa neobjavil film 101 dalmatíncov. Vtedy bolo odchovaných veľa vrhov bez preukazov o pôvode, na psoch vyradených z chovu, a tak sa stalo že sa medzi ľudí dostali aj hluché štence. Následky pre povesť dalmatíncov boli fatálne. Hluché šteňatá sa ťažko vychovávajú a tak sa dalmatíncovi dostal prívlastok hlúpe a agresívne plemeno. Výsledkom bolo, že sa šteňa dalmatínca prakticky nedalo predať, a záujem o chov úplne ustal. V jednom období bol za tri roky iba jeden vrh, a aj tie tri šteniatka sa iba ťažko umiestňovali.

Skvelá povesť slovenských dalmatíncov sa stala minulosťou. Chov sa úplne utlmil, aktívna bola vlastne iba chovná stanica Straciatella. Až pred pár rokmi sa začali objavovať prvé snahy o chov. Dnes máme znovu niekoľko chovateľov, ktorí odchovali viac ako tri vrhy, a tak dúfam, že sa znova dostaví aj kvalita.  Nebude to ale možné bez použitia špičkových jedincov, a tých je u nás zatiaľ málo. Ďalšia, pre dobrý chov neodmysliteľná vec je selekcia. Kým sa bude chovať na priemerných sučkách a pripúšťať priemernými psami, kvalita sa nedostaví a na bonitáciách bude stále potrebné vysvetľovať  sklamaným majiteľom, že ich jedinec by sa do chovu nemal použiť.

Príliš slabé, svetlé a hluché šteňatá sú pre chov katastrofa.

Našťastie už niekoľko chovateľov použilo dobrých psov zo zahraničia, ale ani to nestačí, základom pre dobrý chov je kvalitná chovná sučka.

Adeptom pre funkciu poradcu chovu je Alexandra Pódaová. Ona vo svojom chove uplatňuje obe dôležité kritéria, doviezla kvalitné sučky a používa kvalitných psov. Rada jej odovzdám funkciu poradcu chovu a verím, že s jej pomocou sa chov dostane zase na špičkovú úroveň.


3. Výročná členská schôdza udeľuje absolutórium odstupujúcemu výbor klubu


4. Plán práce na rok 2021/22

  1. Nitra – Špeciálna výstava CAC/CAJC 03. 06. 2021 (rozhodca zo zoznamu MVP Nitra)
  2. Klubová výstava CAC/CAJC Bratislava/Závodisko 20.08.2021 (rozhodca: Irina PETRAKOVA / RU)
  3. EPEIROS CAC/CAJC Mojmírovce 12. 09. 2021 (rozhodca: Frank KANE / GB)

Aktuálna epidemiologická situácia nám bohužiaľ  v súčastnosti neumožňuje s veľkou presnosťou určiť nasledujúci vývoj roka 2021 a od neho sa odvíjajúci rok 2022. V našich predstavách a plánoch pre rok 2022 však počítame s účasťou a zastúpením na WAFDAL, okrem tejto udalosti je v pláne klubu, každoročná klubová výstava spojená s bonitáciou. S bonitáciou sa spája aj vízia kvalitatívneho zlepšenia chovu dalmatíncov na Slovensku a propagácia jedinečnosti plemena vo všetkých smeroch. Ako benefity, ak to epidemiologická situácia dovolí, plánujeme uskutočniť v období jaro/leto 2022 „Víkend dalmatíncov“, ďalej plánujeme začať s kurzami coursingu, canisterapie pre členov klubu a online kurzami pre začiatočníkov v oblasti handlingu. Veľmi dôležitou súčasťou plánu pre rok 2022 je tiež získanie stabilných sponzorov pre klub.


• V roku 2021 si klub pripomenie 50 rokov od prvého zápisu dalmatínca do plemennej knihy Slovenského zväzu drobnochovateľov.
ČsHPK/S – 1. BALÚ ze Včelí zahrady, 2. 6. 1971 [Duxfordham MY MAGICIAN (Duxforham MAGIC ORB x Higland ORLANA DELIGHT) x BESSY de Cassanova (BENNO v. Guldener Pforte x ANTJE v. Usruttal)] Ch. Ing. J. Findejs

• V roku 2022 si klub pripomenie 45 rokov od prvej klubovej výstavy 1977. (Na výstave posudzovala Liliane De Ridder-Onghena, výstava sa odvtedy koná v Bratislave bez prerušenia každý rok.)


5. Rozpočet pre rok 2021

Príjmy

Členské príspevky ku dňu 01.03.2021 165,00
Predpokladaná dotácia 400,00
Predpokladané príjmy za bonitáciu psov 140,00
Predpokladané príjmy z výstav 3400,00
Príjem webová stránka 50,00
(Webhosting Webgloge/Yegon sponzorsky)
Príjem celkom 4155,00

Výdaje

Predpokladané výdaje na organizáciu výstav 3000,00
Predpokladané výdaje na bonitáciu: 100,00
Členský poplatok WAFDAL 50,00
Administratívne výdaje 100,00
Nová webová stránka 150,00
Výdaje celkom 3400,00
OTP BANKA
Zostatková suma na konte 31.12. 5.600,00 Euro

6. Návrh na zvýšenie poplatkov

Zápisné 10,00
Členské v klube 20,00
Vystavenie pripúšťacieho povolenia 15,00
Kontrola vrhu 50,00

7. Návrh nového výboru

Ing. Marie Hamadová – predseda klubu

Ing. Michaela Chrenová – podpredseda klubu

Mgr. Linda Fintorova – tajomník

Jana Ptáčková – pokladník

Alexandra Podaová – poradkyňa chovu


8. Návrh na nového revízora

Mgr. Soňa Dávideková, PhD. – revízor


9. Výročná členská schôdza udeľuje čestné členstvo klubu

akad. soch. Ľudmile Fintorovej (PLUM PUDDING), MVDr. Michaele Pavláskovej (PLUM BRANDY) a Dr. Jane Gürtlerovej (STRACIATELLA) za ich prínos k slovenskému chovu dalmatíncov.