Výročná členská schôdza
VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA KLUBU CHOVATEĽOV DALMATÍNSKYCH PSOV (SPZ – SKJ – FCI) Hlasovanie pre pandémiu sa uskutoční per rollam. Hlasovanie …
DALMATÍNEC V NÚDZI
Nevie niekto pomôcť? Záchrana jedného 13 ročného dalmatínca. Lelo sa ocitol v útulku Sloboda zvierat v Bratislave. Celý život prežil …
Posudky KV 2020
DALMATINSKI PAS – DALMATÍNSKY PES Rozhodca/Judge  OLEG FINTORA, SK   –    Kruh/Ring 1   PSY/MALE – TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS 1           ALFONSSO …
Výzva chovateľom
Vážení chovatelia! Náš život sa v ostatných týždňoch neočakávane zmenil a stretávame sa s problémom, s ktorým sa ani najstarší naši obyvatelia ešte nestretli.  …
Plemenná kniha 2019
Odchované vrhy Calltess Vavrová Zdenka              Otec:  MURPHY´S LAW of Wolfcubs/ČLP 6910  Matka: PHOENIXS BLACK PEARL Royal Hermelin/SPKP 1457  1459   S …