KV 2017 – posudky/critics

Posudky/Critics – Klubová výstava KCHDP 18. Augusta 2017

Rozhodca/Judge: Brenda Rance (GB)


Trieda Mladší dorast / MINOR PUPPY


1) ARCHIE ARTEMIS FOWL

23/03/2017 SPKP 1388
Assiduitas Iwannamaker x Ushuaia Uma Ursulla Royal Hermelin
ch: Ing. Michaela Chrenová m: Mária Nárožná
Liver spotted dog puppy 6 months. Good round bone to grow into. Nice head with correct expression. Light in eye. Front angulation good, just needs to straighten in topline. Nicely angulated stifle. Mowing close at this stage but once he strenghten this will improve.

Hnedobodkované 6 mesačné šteňa. Dobré okrúhle kosti, do ktorých dorastie. Pekná hlava s korektným výrazom. Svetlejšie oko. Zauhlenie vpredu dobré, iba musí spevnieť v chrbte. Pekne zauhlené kolená, teraz sa pohybuje naúzko ale keď spevnie tak sa to zlepší.

Veľmi nádejný 1. Najlepší dorastenec/ Very promissing 1 class winner


Trieda Mladých – Youth class


2) AMON OF SPOTTY MEMORIES

17/04/2016 SHPK 1364
DANILA MASTER IZ TERLETSKOY DUBRAVY x ELIS DANARNY
ch: Alexandra Pódaová m: Natália Kubjatková
Black spoted dog age 16 months. Masculine expressio and dark eyes. Lovelly size. Good reach of neck and front angulation. Well bodied carrying the right amount of weight. Good sloping pasterns. Coat needs to clear. Shown and handled well.

Čierno bodkovaný 16 mesačný pes. Samčí výraz a tmavé oči. Dobrá veľkosť. Dobrá dĺžka krku a dobre zauhlený vpredu. Dobré telo, v primeranej kondícii. Správne zošikmené nadprstia. Osrstenie sa musí vyčistiť. Dobre sa ukazuje, dobre predvedený.

Výborný 1. CAJC Klubový víťaz mladých/ Excellent 1. CAJC Club youth winner


Trieda stredná/ Intermediate class


4) GUSTAAF GREY VON ABASKO

28/04/2016 VDH/DZGD 656/16
Laguna Dios Noble Nox x Cooki vom Sonnenhof im Loh
ch: Diana & Mario Stodolka m: Ina Viete
18 months black spotted dog. Clear black spotting on tight white coat. A bit short in tail. Good hind angulation. Moved on well but was paddling a bit with his front feet. Nice proudly temperament. Carrying a bit too much weight.

18 mesačný čierno bodkovaný pes. Sýte čierne bodkovanie na čisto bielej srsti. Trochu kratší chvost. Dobre zauhlený vzadu. Dobre sa pohybuje ale vpredu trochu pádluje. Príjemný hrdý temperament. Trochu prekŕmený.
Výborný 2. Res. CAC/ Excellent 2. Res. CAC


5) HILLARY TENZING DALMADAMI

28/04/2016 ČLP/DA 7162
Caprilli´s Justus Time x Grainne Ni Be
ch: Dagmar Coubalová m: Dagmar Coubalová
16 months old dog with lovely head and expression. Good neck length into strong topline held on the move. Strong bone… Good depth brisket. Strong cat feet. Moved on with drive. Just changing his coat but I like him a lot.

16 mesačný pes s peknou hlavou a výrazom. Dobrá dĺžka krku prechádza do silnej chrbtovej línie, pevnej v pohybe. Silné kosti. Dobrá hĺbka hrudníka. Silné mačacie labky. Pohybuje sa s dobrým záberom. Práve presrsťuje, čo je škoda lebo sa mi veľmi páči.

Výborný 1. CAC Klubový víťaz BOB/ Excellent 1. CAC Club Winner BOB


7) YVES ROYAL HERMELIN UŚMIECHNIĘTA WIELOCĘTKA, CH

2/9/2015 SPKP 359
F´Murhy´s Law of Wolfcubs x Phoenix´s Black Pearl Royal Hermelin
ch: Jolanta Zawadská m: Ing. Michaela Chrenová
22 months old black spotted dog. Kind head with pretty spotted ears. Good depth of body but would like him to carry more weight. Good tight feet. Clear spotting. Moved with drive but close behind.

22 mesačný čierno bodkovaný pes. Pekná hlava s krásne bodkovanými ušami. Dobre hlboké telo ale mal by mať viac hmoty. Dobre zovreté labky. Čisté bodkovanie. Pohybuje sa s dobrým záberom ale vzadu naúzko.
Veľmi dobrý 3./ Very good 3.


Otvorená trieda / Open class


3) BARNABASCH VINC Z HRUBÝCH

LUK 10/04/2014 ČLP/DA/6977
Edmond Eramoon Tečkovaný přítel x Aireen Agnes Clair de Lune
ch: Monika Mahelová m: Monika Mahelová
3 years old liver spotted dog of the smaller type. Dark liver Spotting on tight coat. Lovelly dark eyes. Correct front angulation. Good depth body but very narrow and could carry more weight to adwantage. Long correctly set tail. Feet and nails need attention. Moving very close behind.

3 ročný hnedo bodkovaný pes menšieho typu. Tmavo hnedé bodkovanie na čistom podklade. Pekné tmavé oči. Dobre zauhlený vpredu. Dobrá hĺbka tela ale veľmi úzky a mohol by mať vyššiu hmotnosť, aby sa zlepšil. Dlhý správne nasadený chvost. Labky a pazúriky potrebujú ošetriť. Vzadu sa pohybuje veľmi naúzko.

Výborný 1. CAC/ Excellent 1 CAC.


6) XIAM ROYAL HERMELIN UW

29/07/2015 SPKP 1360
Bucifalus Babbaleo di Zucchero x Tamara Tinka Barks Royal Hermelin
ch: Sedlačková Monika m: Lenka Barienčíková
Black spotted dog 2 years old. Darkest eye and pigmentation with bold? black spots. Good tappering neck into level topline. Good depth body but narrow all through. Upright front but good hind angulation. Moved with drive. Nails need attention.

Čierno bodkovaný dvojročný pes. Tmavé oko a pigmentácia so sýto čiernym bodkovaním. Dobre tvarovaný krk prechádza do rovnej chrbtovej línie. Hlboké telo ale celkovo úzke. Strmý predok ale dobré zauhlenie vzadu. Pohybuje sa s dobrým záberom. Pazúry potrebujú ošetriť.
Výborný 2. Res. CAC/ Excellent 2. Res. CAC


Trieda šampiónov/ Champion class


8) CAPRILLI’S JUSTIN TIME, CIB

29/09/2012 AKC NY00005012
Fiacre’s Felix Felicis x Caprilli’s Head over Heels
ch: Stephanie Yates m: Frank Pfannenschmid
5 years old black spotted dog. Evenly spotted on tight coat. Masculine head and dark eyes. Strong front angulation. Good depth body with level topline held on the move. Strong bone and well angulated hindquarters Correct front with slopping pasterns. Moved with drive.

5 ročný čierno bodkovaný pes. Pravidelné bodkovanie na na čistom podklade. Samčia hlava a tmavé oči. Dobrá hĺbka tela s rovnou hornou líniou, pevnou v pohybe. Silná kostra a dobre zauhlený vzadu. Vpredu správne zošikmené nadprstia. Pohybuje sa s dobrým záberom.

Výborný 1. CAC/ Excellent 1. CAC


9) CASTING WINNER OD HETTYNKY, CIB

14/07/2013 SPKP 1355
Knock On Heaven Door Raul x Dignity dd Hettynky Sunset Dalmatian
Ch: Yveta Holatová m: Katarína Sanitríková
4 years old black spotted dog. Correctly balanced with good body depth and strong hind angulation. Quite strong in head with lighter eyes. Correct tail set and length Moved with drive but close behind.

4 ročný čierno bodkovaný pes. Korektne stavaný s dobrou hĺbkou tela a výrazným zauhlením vzadu. Silnejšia hlava a svetlejšie oko. Korektne nasadený a správne dlhý chvost. Pohybuje sa s dobrým záberom ale vzadu naúzko.
Výborný 2. Res. CAC/ Excellent 2. Res. CAC


10) LUXOR STRACIATELLA, CH

24/06/2013 SHPK 1347
JCH. Fulfilled Promise of Naire x C.I.B. Kahira Straciatella
ch: PhDr. Jana Gürtlerová m: Henrieta Heeds
Liver spotted dog of 4 years. Correct coloured spots of good size on tight coat. Just coating slightly. Handsome head and expression. Good length of neck, and level topline. Good depth ribs. Not putting much effort into showing today but a dog which could do well in cooler conditions.

Hnedo bodkovaný 4 ročný pes. Korektná farba bodiek dobrej veľkosti na čistom podklade. Trochu lína. Pekná hlava a výraz. Dobrá dĺžka krku a rovný chrbát. Dobrá hĺbka hrudníka. Dnes sa dobre nevystavuje ale pes, ktorý by mohol byť úspešný v optimálnej kondícii.
Výborný 3/ Excellent 3.


11) NIXON VON DER KOSELMÜHLE, CH

13/11/2014 VDH/DVD 4675
Naruto vom Hügel x Hannah von der Koselmühle
ch: Frank & Silke Werner m: Werner Frank
3 years old liver dog with handsom head and expression. Ears carried correctly. Good lenght neck and level topline. Correct spring of ribs with plenty of depth. Tail a little low set but of good lenght. Out of coat today which cost him a higher placing.

3 ročný hnedý pes s peknou hlavou a výrazom. Korektne nesené uši. Dobrá dĺžka krku a rovný chrbát. Správne klenuté hlboké rebrá. Nižšie nasadený chvost ale dobrej dĺžky. Dnes má vylínanú srsť čo ho stojí lepšie miesto v poradí.
Výborný 4/ Excellent 4.


Trieda veteránov/ Veteran class


12) ORION BY MEDIOLANUM

15/05/2007 SPKP 1351
Zorba Plum Pudding X Jezebel By Mediolanum
ch: Nenad Devic m: Linda Fintorova
10 years old black spotted dog shown in tip top condition. Lovely type just my cup of tea. Super kind expression and dark black eyes. Really enjoying his day and certainly showed how a champion should move. Tight cat feet, correct bend and turn of stifles. Well let down hocks.

10 ročný čierno bodkovaný pes v tip top kondícii. Pekný typ, moja šálka kávy. Super príjemný výraz a tmavé oči. Naozaj si užíva tento deň a ukazuje ako sa má pohybovať šampión. Pevné mačacie labky, správne zauhlené kolená. Nízko položené päty.

Výborný 1./ Excellent 1.


Trieda čestná / HONOUR


13) G’RICH WOODY GENESIS DALMADAMI, CIB

01/08/2012 člp/da/6855
Enjoy The Silence von der Ora Maritim x Daughter de la Queen Dalmadami
ch: Mgr. Dagmar Coubalová m: Monika Penlíšková
5 years old upstanding dog super type and correct bone and tight feet. Lovely head and correctly set on ears. Strong topline and shown so fit which reflected in his sound driving action really pushing hard from his hindquarters. Like him a lot as he has so many atributes I like.

5 ročný výnimočný pes super typ s korektnými kosťami, pevné labky. Pekná hlava a korektne nasadené uši. Silná chrbtová línia a predvedený tak, že to ukazuje jeho pravidelnú akciu s výborným záberom zadných končatín. Veľmi sa mi páči pretože má mnoho vlastností, ktoré mám rada.

Výborný 1./ Excellent 1.


SUKY


Trieda mladší dorast/ Minor puppy class


14) ARYA ARWEN SONYA WEREWOLVES CASCADE

23/03/2017 SPKP 1390
Assituitas Iwannamaker x Ushuaia Uma Ursulla Royal Hermelin
ch: Ing. Michaela Chrenová m: Martina Müllerová
4 month dark liver spotted puppy with pretty face. Good long tapering neck, good bone and tight feet. A bit narrow all through which reflected in her close movement. Good lenght of tail. Needs time to body up and will improve.

4 mesačná tmovo hnedo bodkované šteňa s peknou tvárou. Krk dobrej dĺžky, dobré kosti a pevné labky. Trochu celkovo úzka, čo sa odráža v jej pohybe naúzko. Dobrá dĺžka chvosta. Potrebuje čas aby celkovo dozrela v tele.
Veľmi nádejná 4./ Very promissing 4.


15) AURORA ARIET WEREWOLVES CASCADE

23/3/2017 SPKP 1394
Assiduitas Iwannamaker x Ushuaia Uma Ursulla Royal Hermelin
ch: Ing. Michaela Chrenová m: Ing. Michaela Chrenová
4 month old bitch puppy dark liver spotting on clean silky coat. Good depth brisket and nicely angulated behind. Tight feet. Needs time to grow more body strength and mature.

4 mesačné šteňa, tmavohnedo bodkovaná na čistom hodvábnom podklade. Dobrá hĺbka hrudníka a dobre zauhlená vzadu. Pevné labky. Potrebuje čas, aby dozrela v tele a dospela.

Veľmi nádejná 1./ Very promissing 1.


16) ILONKA PETROVICKÝ VÍTR

10/03/2017 ČLP/DA/7263
Grant Petrovický vítr x Dolce Vita iz Nienshansa
ch: Zuzana Hejtíková m: Zuzana Hejtikova
abs


17) INKA PETROVICKÝ VÍTR

10/03/2017 ČLP/DA/7257
Grant Petrovický vítr x Dolce Vita iz Nienshansa
ch: Zuzana Hejtíková m: Hejtikova Zuzana
5 month black spotted puppy bitch. Lovely head and expression and strong quarters. Correct topline and good bone throughout. Needs time to grow in body but a lovely type who moved soundly and correctly to win the place.

5 mesačná čierno bodkovaná. Pekná hlava a výraz a silné končatiny. Korektná horná línia a výborná kostra. Potrebuje čas aby dozrela v tele ale pekný typ a pohybuje sa zdravo a korektne aby získala svoje poradie.
Veľmi nádejná 2./ Very promissing 2.


18) IRINA PETROVICKÝ VÍTR

10/03/2017 ČLP/DA/7256
Grant Petrovický vítr x Dolce Vita iz Nienshansa
ch: Zuzana Hejtíková m: Hejtikova Zuzana
Pretty 5 months black spotted bitch puppy. Lovely dark pigmentation on tight coat. Evenly spotted. Lovely strong quarters. Just a bit splayed in her feet and lower set of tail. Good hind angulation.

Pekné 5 mesačné čierno bodkované šteňa. Pekná tmavá pigmentácia na čisto bielom osrstení. Rovnomerne bodkovaná. Pekné silné končatiny. Iba trochu roztiahnuté labky a nižšie nasadený chvost. Vzadu dobre zauhlená.
Veľmi nádejná 3./ Very promissing 3.


19) ADALIND AUDREY SHAD WEREWOLVES CASCADE

23/03/2017 SPKP 1392
Assituitas Iwannamaker x Ushuaia Uma Ursulla Royal Hermelin
ch: Ing. Michaela Chrenová m: Lucia Čopíková
5 month black spotted bitch puppy with darkest pigmentation. Head needs to develop, good length of neck. Good depth body but very narrow in body throughout, so she needs time to body up. Moved on happily with encouragement from behind.

5 mesačné čierno bodkované šteňa s najtmavšou pigmentáciou. Hlava sa musí vyvinúť, dobrá dĺžka krku. Dobre hlboké telo ale celkovo plochá, potrebuje čas, aby dozrela. Šťastne sa pohybuje s encoughment zozadu.
Nádejná 5./ Promissing 5.


Trieda stredná/ intermediate class


20) YOYO VOM HÜGEL

20/01/2016 VDH/DVD 5022
Yaris vom Scheibenholz x Kody vom Hügel
ch: Ina Viete m: Ina Viete
18 month black spotted bitch. With large spots on tight white coat. Excellent shape and make with strong angulated stifles. Good tight feet and plenty of body and depth of brisket. Unfortunately not happy today but I like her a lot.

18 mesačná čierno bodkovaná sučka. Veľké bodky na čisto bielej srsti. Výborne tvarovaná so silne zauhlenými kolenami. Dobre uzavreté labky. Mocné telo a dobrá hĺbka hrudníka.. Nanešťastie sa dnes neukazuje ale veľmi sa mi páči.
Veľmi dobrá 4./ Very good 4.


21) AVA FRANCESCA VON CHIRLITZ

19/01/2016 ČLP/DA/7129
Faithful Crony of Naire x Fantazie od Bílé laně
ch: Jitka Baráková m: Gabriela Trunečková
22 monnth black spoted bitch. Well up to size with lots of substance and bone. Evenly spotted especially on her ears. Kind head and expression and long tapering neck. Tight feet with correct slopping pasterns.

22mesačná čierno bodkovaná sučka. Dobrej veľkosti, substancie a kostry. Rovnomerne bodkovaná obzvlášť na ušiach. Pekná hlava a výraz. Dlhý krk. Pevné labky, korektne zošikmené nadprstia.
Výborná 2. Res. CAC/ Exccellent 2. Res. CAC


22) COLETTE FIFI

10/03/2016 ČLP/DA/7152
Albert Danarny x Aireen Agnes Clair de Lune
ch: Monika Mahelová m: Monika Mahelová
17 month bitch of the smaller type. Narrow in head. Good long tappering neck into level topline. Good hind angulation. Darkest eyes. Correct teeth. Short in tail. Moved on soundly but would like more drive.

17 mesačná sučka malého formátu. Úzka hlava. Dobre dlhý krk prechádza do rovnej línie chrbta. Dobre zauhlená vzadu. Tmavé oči. Korektné zuby. Krátky chvost. Pohybuje sa dobre ale želala by som si lepší záber zozadu.
Výborná 3./ Excellent 3.


23) SCARLETT OD MOTOVUNA

09/11/2015 ČLP/DA/7159
Danila Master iz Terletskoy Dubravy x History od Motovuna
ch: Ivana Bakal m: Zuzana Lubojacká
21 month black spotted bitch slightly out of coat today, very pretty head and like her friendly expression. Held her topline moving. Correct bend of stifle and sloping pasterns and tight feet with nicely trimmed nails. Good hindquarters. Nice length of tail.

21 mesačná čierno bodkovaná, trocha lína, veľmi pekná hlava a páči sa mi jej priateľský výraz. Pevný chrbát v pohybe. Korektne zošikmené nadprstia, pevné labky a pekne ošetrené pazúriky. Dobré zadné končatiny. Pekne dlhý chvost.

Výborná 1. CAC/ Excellent 1. CAC


Trieda otvorená/ open class


24) AMBRELLA VOM TASCHLBACH

04/06/2013 ÖHZB Nr. Da 2540
Urban von der Villa Justi x Alessa von Sagittarius
ch: Michaela u. Michael Schmitzer m: Michaela Schnitzer
4 years old black spotted bitch in lovely coat, tight white and glossy. Very pretty head and correct shape nicely set on ears. Lovely neck into level topline. Good ribcage with lot of depth. Enough bone. Well angulated hindquarters which she used to drive soundly around the ring. Correct slopping pastern, lovely type.

4 ročná čierno bodkovaná sučka vo výbornej kondícii srsti, čisto biela, lesklá. Dobrý hlboký hrudník. Dobré kosti. Dobre zauhlené zadné končatiny, ktoré využíva na korektný pohyb v kruhu. Dobre zošikmené nadprstia, pekný typ.

Výborná 1. CAC/ Excellent 1. CAC


25) BÉRANGERE DE NAVARRA ROYAL STUART

07/05/2014 ČLP/DA/6994
CIB Knock On Heaven Door Raul x CIB Dreamskape Loves of Naire
ch: Ludmila Macháčová m: Ludmila Macháčová
3 years old black spotted bitch. Pretty spotted head good lenght of neck and correct front angulation. Good depth of body and well angulated hindquarters. Spotting unfortunately rather ticky so spoiled the overall picture. But a strong bitch who moved with power.

3 ročná čierno bodkovaná sučka. Pekne bodkovaná hlava, dobre dlhý krk a korektne zauhlená vpredu. Dobre hlboké telo a dobre zauhlená vzadu. Bodkovanie žiaľ s veľa špinkami čo ruší celkový vzhľad. Ale silná sučka, ktorá sa pohybuje s energiou.
Výborná 3./ Excellent 3.


26) HARMONY DANARNY

21/05/2014 ČLP/DA 7013 V
Zvezdny Dozhd S Nevskih Ostrovov x Love Of My Life By Raul
ch: Kateřina Burešová m: Petra Drahovská
3 years old black spotted bitch. Shown in tip top condition with pure white coat and dark round spots. Well developed head and black eyes. Enough bone and tight feet. Nicely put together and very nice type of bitch who moved quite well with drive from her strong hinquarters.

3 ročná čierno bodkovaná sučka predvedená v tip top kondícii s čisto bielou srsťou a sýtymi čiernymi okrúhlymi bodkami. Dobre vyvinutá hlava a čierne oči. Dobré kosti a pevné labky. Pekne stavaná a veľmi pekný typ sučky, ktorá sa dobre pohybuje s výdatným záberom silných zadných končatín.
Výborná 2. Res. CAC/ Excellent 2. Res. CAC


27) LILLI STRACIATELLA

24/06/2014 ÖHZB Nr. Da 2546
Fulfilled Promise of Naire x CIB Kahira Straciatella
ch: PhDr. Jana Gürtlerova m: Elisabeth Schweighofer
4 years old liver spotted bitch. Finer type and smaller all through. Attractive head and pretty spotted ears. Long neck into level topline. A bit short in tail. Good feet and correct sloping pasterns. Did not move with drive today but I know she can as she has strong hinquarters.

4 ročná hnedo bodkovaná sučka. Jemnejší typ a celkovo menšia. Atraktívna hlava a krásne bodkované uši. Dlhý krk prechádza do rovného chrbta. Trochu kratší chvost. Dobré labky a správne zošikmené nadprstia. Dnes sa nepohybuje s výrazným záberom ale má silné zadné končatiny.
Výborná/ Excellent


Trieda Šampiónov / CHAMPION


28) USHUAIA UMA URSULLA ROYAL HERMELIN

22/1/2014 SPKP 1357
Almighty´s Gift Royal Hermelin x Mylady Mona Lisa Royal Hermelin
ch: Ing. Monika Sedláčková m: Ing. Michaela Chrenová
3 years old liver bitch. Well up to size, a nice shape and make with ample bone and body. Lightly marked on her body but spotty on the face and ears. Tight cat feet and nice sloping pasterns. Plenty of body and a deep brisket.

3 ročná hnedo bodkovaná sučka. Dobrej veľkosti a pekných línií so silnými kosťami a telom. Trochu svetlá ale pekne bodkovaná tvár a uši. Pevné mačacie labky a dobre zošikmené nadprstia. Mohutné telo a hlboký hrudník.
Výborná 4./ Excellent 4.


29) ASSIDUITAS NICKLES´N DIMES, CH

22/07/2015 ČLP/DA/7122
Ch. Christi Ormond Highly Diamond Fuji x Ch. Assiduitas Inner Circle
ch: Viola Speier m: Radana Zachová
2 year old liver spoted bitch with lovely head and expression. Good neck into level topline held on the move. Plenty of body and bone. Well let down hocks. Good turn of stifle and moved corectly with lots of drive from her strong hinquarters.

2 ročná hnedo bodkovaná sučka s peknou hlavou a výrazom. Dobrý krk prechádza do rovného chrbta, pevného v pohybe. Mocné telo a kosti. Dobre nízko spustené päty. Dobre zauhlené kolená a pohybuje sa výborným záberom silných zadných končatín.
Výborná 2. Res. CAC/ Excellent 2. Res. CAC


30) DALTICINO SAINTE DEVOTE, CH

21/04/2014 KC AR01873604
Dallydyl The Wizard x Caprilli’s In The Mood De Dalticino
ch: Sarah Finch m: Frank Pfannenschmid
3 years old black spotted bitch of a very attractive type. Very well balanced throughout which reflected in her sound powerful movement showing the correct action behind. Plenty of bone and body. I like her a lot as she showed herself off to perfection.

3 ročná čierno bodkovaná sučka veľmi atraktívneho typu. Veľmi dobre vyvážená čo sa odzrkadluje v jej pravidelnom pohybe, ukazujúc korektnú akciu vzadu. Mocné telo a kosti. Veľmi sa mi páči lebo sa perfektne predvádza.

Výborná 1. CAC klubový víťaz BOS/ Excellent 1. CAC Club winner BOS


31) STORIES OF DREAMS ALEXANDRA SPOILED MISS, CH

14/5/2015 SPKP 1361
With Love In Heart Arthur King Of Knights x Farfalla Uma Turman
ch: Nataliya Savvina m: Alexandra Pódaová
3 ¼ years old black spotted bitch with correct head shape and pretty spotted ears held close to the head. Plenty of body and bone and well angulated hindquarters which she used to produce a good with being shown today.

3 ¼ ročná čierno bodkovaná sučka s korektne modelovanou hlvou a krásne bodkovanými ušami, nesenými pri hlave. Mocné telo a kosti a správne zauhlené zadné končatiny, ktoré využíva aby predviedla dobrú dĺžku kroku v pohybe. Korektné pevné labky. Trochu kratší chvost. Veľmi pekného typu ale dnes sa dobre neukazuje.
Výborná 3./ Excellent 3.


Trieda Veteránov / VETERAN


32) KAHIRA STRACIATELLA, CIB

28/6/2009 SPKP 1328
Appennine Calico Jack x Java Straciatella
ch: PhDr. Jana Gürtlerová m: PhDr. Jana Gürtlerová
8 ½ year old liver spotted bitch who is really enjoying herself today and showing to perfection. Pretty head not over done in any way. Quite fine in bone but good tight feet. Smaller type but nicely balanced and moved with drive and very well handled.

8 ½ ročná hnedo bodkovaná sučka, ktorá si dnes užíva výstavu a perfektne sa ukazuje. Pekná hlava vo všetkých bodoch. Dosť jemné kosti ale pevné labky. Menšieho typu ale dobre vyvážená a pohybuje sa so závberom a je veľmi dobre predvedená.
Výborná 3./ Excellent 3.


33) DAUGHTER DE LA QUEEN DALMADAMI, CIB

02/02/2008 ČLP / DA / 6420/12
Chainie´s Secret By Raul x Emily Brown Raul
ch: Dagmar Coubalova, Mgr m: Lenka Beutelova
9 ½ old liver spotted bitch of lovely type and conformation. Strong quarters and good depth of brisket. Good front and plenty of width to her stiffle which reflected in her powerful hind action on the move with a good length of stride. Evenly spotted throughout but coating today.

9 ½ ročná hnedo bodkovaná sučka krásneho typu a stavby. Silné končatiny a dobre hlboký hrudník. Dobrý front a široké stehná, ktoré sa prejavujú v jej výdatnej akcii v pohybe s dobrou dĺžkou kroku. Rovnomerne bodkovaná ale práve lína.
Výborná 2./ Excellent 2.


34) DREAMSKAPE LOVES OF NAIRE

30/07/2007 ČLP/DA/6393
CIB Enrico Bazzi Raul x CIB Alphadirato Eternal Love
ch: Irena Rohrbachová m: Ludmila Macháčová
10 ¼ liver spotted bitch with a lot of quality especially in her head which is beautiful. Nicely balanced she looks a picture standing, showing off her strong hindquarters, good depth of body. Just a bit splayed in her feet, but an attractive bitch.

10 ¼ ročná hnedobodkovaná sučka, veľmi kvalitná, zvlášť jej hlava je krásna. Pekne vyvážená, vyzerá ako obrázok keď stojí na silných zadných končatinách, s dobre hlbokým telom. Iba trochu roztiahnuté labky, ale veľmi atraktívna sučka.

Výborná 1./ Excellent 1.


35) KAVINIA STRACIATELLA, CIB

28/06/2009 ÖHZB Nr. Da 2432
Appennina Calico Jack x Java Straciatella
ch: PhDr. Jana Gürtlerova m: Elisabeth Schweighofer
8 years old black spotted bitch with good length of neck tappering into correct shoulders placement. Larger type, carrying plenty of body and depth. Moved a bit close today but very happily with her handler.

8 ročná čierno bodkovaná sučka s dobre dlhým krkom prechádzajúcim do korektne umiestnených pliec. Väčší typ s mohutným a hlbokým telom. Dnes sa pohybuje naúzko ale veľmi šťastne s jej handlerkou.
Výborná 4./ Excellent 4.


Čestná trieda / honour class


36) ALIÉNOR D´AQUITAINE ROYAL STUART, CIB


29/10/2010 ČLP/DA/6671
Dvojica Viking Henry x CIB Dreamskape Loves of Naire
ch: Ludmila Macháčová m: Ludmila Macháčová
6 ½ years old liver spotted bitch good length of neck flowing into well held topline on the move. Spotting a bit ticky but she has a lot of other qualities. Well bodied with ample bone and sloping front pasterns. A very nice type.

6 ½ ročná hnedo bodkovaná sučka s dobre dlhým krkom prechádzajúcim do v pohybe pevného chrbta. Bodkovanie so špinkami ale má iné kvality. Dobré telo so silnými kosťami a zošikmenými nadprstiami. Veľmi pekný typ.
Výborná 2./ Excellent 2.


37) LANCIA S. STRACIATELLA

CIB 24/06/2013 SHPK 1349
JCH. Fulfilled Promise of Naire x C.I.B. Kahira Straciatella
ch: PhDr. Jana Gürtlerová m: PhDr. Jana Gürtlerová
4 years old black spotted bitch shown in lovely condition with pure white coat and dark pigmentation. Finer type but beautifully balanced with strong quarters and good strong ribcage. Moved on well pushing hard to produce a good length of stride. Very well handled.

4 ročná čierno bodkovaná sučka vo výbornej kondícii s čisto bielou srsťou a tmavou pigmentáciou. Jemnejší typ ale výborne vyvážená so silnými končatinami a dobre silným hrudníkom. Dobre sa pohybuje so silným záberom ktorý dáva dobrú dĺžku kroku. Veľmi dobre predvedená

Výborná 1./ Excellent 1.