VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA KLUBU CHOVATEĽOV DALMATÍNSKYCH PSOV (SPZ – SKJ – FCI) Hlasovanie pre pandémiu sa uskutoční per rollam. Hlasovanie per rollam odsúhlasilo 18 členov (overil: Ing. M. Konečný, vedúci kynológie SPZ) Možnosť hlasovať bola do 11. apríla 2021. Pri
Nevie niekto pomôcť? Záchrana jedného 13 ročného dalmatínca. Lelo sa ocitol v útulku Sloboda zvierat v Bratislave. Celý život prežil v byte s paničkou, ktorá má vážne zdravotné problémy, nedokáže sa už o neho starať a nemá tu ani žiadnu
DALMATINSKI PAS – DALMATÍNSKY PES Rozhodca/Judge  OLEG FINTORA, SK   –    Kruh/Ring 1   PSY/MALE – TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS 1           ALFONSSO ROSE DE GAURT, CLP/DA/7478, 09.05.2019 O: MUTA BARUKA THE ASTONISHING M: AVA FRANCESCA VON CHIRLITZ CH: TRUNEČKOVÁ GABRIELA MAJ: JELÍNKOVÁ
Bonitácia psov a súk bude pri klubovej výstave 21. augusta 2020 Poplatok: 20 € Podmienky, ktoré musí pes/suka splniť, aby mohol byť bonitovaný: Pes/suka musí byť zapísaný do Plemennej knihy SPZ. Minimálny vek pre bonitáciu je 12 mesiacov a potvrdenie
Prezídium SKJ schválilo nasledovné výnimky z udeľovania šampionátov krásy SKJ pri získavaní čakateľstiev a potvrdzovaní šampionátov do 31.12.2020 : akceptovanie aj hodnotenia VN1 pre priznanie titulu Slovenský šampión šteniat z Oblastných výstav organizovaných na Slovensku pod záštitou SKJ do 31.12.2020
21. august 2020 Bratislava Závodisko, 13:00 – 17:00 hod. Výstava bude – rezervujte si termín! ČAKÁME NA VYJADRENIE Z ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA. The show will take place. Save the date.   WE ARE WAITING FOR A STATEMENT OF THE OFFICE OF
Vážení chovatelia! Náš život sa v ostatných týždňoch neočakávane zmenil a stretávame sa s problémom, s ktorým sa ani najstarší naši obyvatelia ešte nestretli.  Vláda prijíma každý deň opatrenia, ktoré menia náš zabehnutý rytmus života. Mimoriadne opatrenia výrazne obmedzujú naše cestovanie, pohyb, styk s ostatnými
Odchované vrhy Calltess Vavrová Zdenka              Otec:  MURPHY´S LAW of Wolfcubs/ČLP 6910  Matka: PHOENIXS BLACK PEARL Royal Hermelin/SPKP 1457  1459   S BLACK PANTHERA 1460   S BOA HERMENLIN 1461   S BERETTA CHEETAH Spotty memories Pódaová Alexandra           08.04.2019 Otec: URIAH HEEP of Ágómenti/SPKP
Klubová výstava sa uskutoční 21. augusta pred medzinárodnými výstavami v Bratislave – DUODANUBE 22. a 23. augusta 2020                                       Rozhodca: Irina Petraková