Bonitácia psov a súk bude pri klubovej výstave 21. augusta 2020 Poplatok: 20 € Podmienky, ktoré musí pes/suka splniť, aby mohol byť bonitovaný: Pes/suka musí byť zapísaný do Plemennej knihy SPZ. Minimálny vek pre bonitáciu je 12 mesiacov a potvrdenie
Prezídium SKJ schválilo nasledovné výnimky z udeľovania šampionátov krásy SKJ pri získavaní čakateľstiev a potvrdzovaní šampionátov do 31.12.2020 : akceptovanie aj hodnotenia VN1 pre priznanie titulu Slovenský šampión šteniat z Oblastných výstav organizovaných na Slovensku pod záštitou SKJ do 31.12.2020
21. august 2020 Bratislava Závodisko, 13:00 – 17:00 hod. Výstava bude – rezervujte si termín! ČAKÁME NA VYJADRENIE Z ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA. The show will take place. Save the date.   WE ARE WAITING FOR A STATEMENT OF THE OFFICE OF