Hlasovanie per rollam

Vážení členovia / členky klubu

Vzhľadom na pandemickú situáciu nemôžeme usporiadať prezenčne výročnú členskú schôdzu. Dávame na zváženie použiť na hlasovanie systém „per rollam“. Aby tento spôsob bol platný, potrebujeme Vaše vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu.

Ak sa nevyjadrí väčšina zúčastnených za, usporiadame výročnú členskú schôdzu po uvoľnení pandemických opatrení.

V prípade odsúhlasenia per rollam hlasovania, dostanete všetky potrebné materiály k výročnej členskej schôdzi na Vašu mailovú adresu.

Prosíme o Vaše vyjadrenie do 31. marca 2021. Podmienka, aby Váš hlas bol započítaný  je zaplatený členský poplatok na rok 2021.


Od 1. 1. 2007 platia tieto členské poplatky:
jednorázové zápisné: 5,- Euro
ročný členský poplatok: 10,- Euro

Adresa klubu:
Klub chovateľov dalmatínskych psov
Slovenský poľovnícky zväz
Štefánikova 10
Bratislava

bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 953 2927 / 5200

SK43 5200 0000 0000 0953 2927
BIC/SWIFT OTPVSKBX

Do správy pre prijímateľa uveďte „členské 2021“

Per rollam hlasovanie


Súhlas / nesúhlas s hlasovaním „per rollam“


MAILOVÁ ADRESA *

MENO / Name *

POZNÁMKY